skip to Main Content

Het productie proces

Natuchem gebruikt industriële en agrarische bijproducten en reststromen als basis voor grondstoffen voor de productie van chemisch producten, zoals ammoniumsulfaat. Hierdoor worden fossiele grondstoffen gespaard en elementen die normaal als afval worden beschouwd weer nuttig kunnen worden toegepast. Hierdoor worden en blijven de stoffen in een kringloop en daarmee bijdraagt aan de Circulaire Economie

Grondstoffen

De reststromen die binnen Natuchem verwerkt worden komen voornamelijk uit de agrarische sector en industrie. Onze visie is dat de nutriënten in deze stromen individueel van grote waarde kunnen zijn als grondstof. Wij streven er binnen Natuchem naar om zoveel mogelijk nutriënten herbruikbaar te maken.

Back To Top