skip to Main Content

Anorganische meststoffen

Na ureum is ammoniumsulfaat de meest gebruikte meststof ter wereld. In de handel wordt deze kristal ook wel zwavelzure ammoniak genoemd. De stikstof in dit product bestaat volledig uit ammonium. Het voordeel van ammoniumsulfaat is dat deze niet mobiel is in de bodem en daardoor niet uitspoelt. Bij de juiste temperatuur van de bodem zal deze vorm van stikstof omgezet worden naar nitraat. Nitraat wordt daardoor langzamer vrijgegeven waardoor er een tragere opname van stikstof ontstaat.

Back To Top