skip to Main Content

Natuchem Coolseparations

Er is een mooie synergie tussen de bedrijven Natuchem en Cool Separations. Beide innovatieve bedrijven die een rol willen spelen in de circulaire economie. En zijn complementair aan elkaar. Cool Separations de ontwikkelaar van een gepatenteerd systeem om het verbruik in energie sterk te reduceren voor processen waarbij zouten van water gescheiden moeten worden. En Natuchem die sterk is in de vermarkten van circulaire grondstoffen en een uitgebreid netwerk heeft in de aanbod van industriƫle en agrarische reststromen/bijproducten. Deze synergie is omgezet in een exclusieve samenwerking op dit proces.

Onze missie

Natuchem heeft tot doel om een eerste fabriek te bouwen voor het kristalliseren van spuiwater naar ammoniumsulfaatkristallen in Tilburg. Deze is gepland operationeel te zijn begin 2024. Het concept is opschaalbaar naar andere delen van Nederland en daarbuiten. Tevens zullen in de nabij toekomst ook andere chemisch stoffen geproduceerd worden. Altijd met circulariteit als drijfveer.

Back To Top