skip to Main Content

Natuchem chemicals by nature

Production of circular chemicals

Natuchem contribution
to the circular economy

Natuchem gebruikt industriële en agrarische bijproducten en reststromen als basis voor grondstoffen voor de productie van chemisch producten, zoals ammoniumsulfaat. Hierdoor worden fossiele grondstoffen gespaard en elementen die normaal als afval worden beschouwd weer nuttig kunnen worden toegepast. Hierdoor worden en blijven de stoffen in een kringloop en daarmee bijdraagt aan de Circulaire Economie.

Over Natuchem
chemicals by nature

Natuchem is ontstaan doordat er nog veel nutrienten/ chemische stoffen in producten onvoldoende tot waarden zijn gebracht. De mensen achter Natuchem zijn al jaren actief in de landbouw en met name de afzet van ammoniumsulfaatoplossingen afkomstig uit luchtwasser van biogasinstallaties en stikstofraffinages op mest. Ook wel spuiwater genoemd. Door de toename van het aanbod van spuiwater en de gestage toename van de acceptatie van het product als meststof is er gezocht naar een betere en constante afname van ammoniumsulfaat. Hierdoor is de samenwerking ontstaan met Coolseparation die middels vrieskristallisatie in staat is het zout van het water te scheiden. Hierdoor ontstaat naast zuiver water een droge kristalvorm van ammoniumsulfaat. Dit product is niet alleen wereldwijd in te zetten in industrie en landbouw, maar ook nog energie zuiniger dan reguliere processen zonder gebruik te hoeven maken van (aard)gas.

Back To Top